Facebook
Златно мюсли и овесени бисквити
Производство и продажба на здравословни мюсли и бисквити в град Шумен

"Гостилничарят"

Любовта се оказва по-силна и от най-силното питие на света.

Размер - А5; стр. 16; Цена: 2.50 лв.

 

Кратък откъс:

"Съдържателя умееше да разчита тези погледи, но не трепна, даже не продума, че нали познаваше душите им, тъй както знаеше и своята. Мина през вратата с него и последно каза:

– Ха довиждане сега, а утре пак, на крак – и остави госта на тревата до едно дърво, където знаеше, че свежия въздух и студената земя ще упътят човека към дома.

След това съдържателя се върна в кръчмата и отвори свое шише. За разлика от гостите си обаче, той обичаше да пие сам. Макар, че според него не беше точно тъй. Когато Дълбоко гърло започваше да пие, той започваше да води оживен дебат. И не с кого да е, ами с единствения, когото уважаваше – себе си.

– Ех живот ли е това Дълбоки? – и отпи таз първа малка глътка, която обаче му се услади и постави под съмнение оплакването му – Остана си самин, като комин без дим – въздъхна тежко и се загледа в течността от чашата, която още се люлееше насам-натам.

– Виновника е тук, но смее ли да се покаже! – каза отново съдържателя, но туй вече беше неговия опонент.

– Пак ли тоз товар отгоре ми ще туряш? – отвърна тъжно засегнатия – Все едно и също знаеш, куче ли си, че ме лаеш.

– Мъчно с тебе е да споря, даже себе си не слушаш, как да те преборя?

В този момент и двамата замълчаха, понеже спорът им отново щеше да се разпламти, а туй изискваше и нови аргументи, ала силни, подхождащи за вироглави опоненти.