Facebook
Златно мюсли и овесени бисквити
Производство и продажба на здравословни мюсли и бисквити в град Шумен

Хобо

С някои нрави трябва да се справим колкото се може по-рано.

Историята на слончето Хобо ще продължи с още много приключения.

Размер - А5; стр. 8; Цена: 2.50 лв.

 

Кратък откъс:

"-Тръгвай смели сине – каза Соло и побутна нежно слончето с хобота си.

„По добре да не се бях качвал на тоя камък“ – помисли си Хобо. „Сега ще ми е по-трудно да скоча от него, като не знам колко е дълбоко.“

-Който иска да е нависоко, трябва да се научи и да пада долу. – каза една от любимите си мисли баща му.

-Зная, зная! – извика Хобо – Постоянно ме поучавате. Аз просто съм още малък. Но всички знаят, че имам много смело сърце.

-Тогава напред Смело сърце! – усмихна се мама – Пристъпи сега с този крак, после трябва да приклекнеш и като лодка да се спуснеш във водата.

Хобо разбра указанията и пристъпи напред, но мигом кракът му се хлъзна по камъка и като не намери твърдо дъно, подир него го последваха и крачета номер две, три и четири. Накрая от малкото слонче се виждаха само ушите, но мама бързо го подхвана с хобота си отдолу и го изправи над водата. Хобо се засрами, че без малко щеше да се удави на толкова плитко място, а просто трябваше да изправи краката си.

-Вие сте виновни! – разсърди се Хобо – Нарочно ме накарахте да минем оттук за да се изложа пред всички. Понякога се чудя дали наистина ме обичате.

Мама и татко потопиха хоботи във водата, и като поеха достатъчно вода, ги изправиха нагоре и изригнаха мощна струя един към друг. И двете струи се срещнаха една в друга, а под тях остана малкия Хобо, който бе окъпан от този многозначителен родителски жест.

-Обичаме те малък Хобо. Как да не те обичаме? – каза мама Тайа.

-Любовта понякога е странна сине – продължи със своите загадъчни изказвания татко Соло – Понякога е нежна, а пък някога сурова. Обаче ще направи туй което трябва, та дори на някой да се струва, че отслабва."