Facebook
Златно мюсли и овесени бисквити
Производство и продажба на здравословни мюсли и бисквити в град Шумен

Танцът на Хобо

Истинското приятелство не се взира много във външността, а преди всичко в сърцето.

Тази история е втора за слончето Хобо, но иде и трета, с пориви любовни обзета.

Размер - А5; стр. 16; Цена: 2.50 лв.

 

Кратък откъс:

"Но както често се случва, всяко интересно място, рядко остава самотно, и така се случи, и сега. Няколко метра по-нависоко в скалите се показа една глава. След малко се скри, но веднага след това се показа отново.

– Не бъди страхливец! – извика Хобо на госта си, макар и той самият да се чувстваше уплашен. Но бе научил, че и на ужким показаната смелост, може лесно да уплаши враговете.

И тъкмо смяташе да си тръгне от тук с достойнство, когато неговия гост отново се показа и дори скочи при него на полянката. Изглеждаше по-малък от антилопа, а според Хобо, и доста грозноват.

– Хей! – каза Хобо и размаха дългия си хобот, в знак на своя поздрав.

Гостът обаче се уплаши от хобота и с подвита опашка се върна отново върху скалите. Продължи да наднича обаче и по едно време каза:

– Хей! – гласът му според Хобо бе още по-отблъскващ от муцунката му, и сякаш му се стори, че онзи му се присмива.

– Не е прилично да се присмиваш на непознат – каза Хобо.

– Не се смея – отвърна непознатия – просто когато се вълнувам, започвам да се хиля, и сам не зная защо.

– Аз се казвам Хобо! – опита да продължи разговора Хобо.

– А аз…хихи – отвърна другия и слезе отново на полянката при Хобо.

– Не можеш ли да говориш възпитано – взе да се ядосва на това хилене Хобо.

– Казах ти, че не се присмивам. Това е името ми – Хихи."